Poštovani vlasnici i ljubitelji Yamahe,

Zadovoljstvo nam je najaviti da ćete u skladu s novom europskom Uredbom o zaštiti osobnih podataka imati više prava na privatnost koja će, naravno, biti poštovana. Zato ovim putem obnavljamo komunikaciju s vama, pri čemu ćemo u potpunosti poštovati vaše želje. Niže ćete pronaći transparentan obrazac u kojemu ćete jednostavno definirati na koji način želite zadržati kontakt s nama.

Hvala vam na povjerenju i želimo vam još puno zajedničkih kilometara,

Vaš TM Zagreb d.o.o. (ovlašteni zastupnik Yamaha ) za područje Republike Hrvatske

 

Yamahina pravila o zaštiti osobnih podataka

 • Tko je TM Zagreb d.o.o.

TM Zagreb d.o.o., Susedsko polje 53, 10000 Zagreb;

Yamahini ovlašteni trgovci i serviseri (popis je dostupan na poveznici )

 •  Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

• Osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime) i podatke za komunikaciju (npr. adresa, e-pošta, telefon)
• Dodatne osobne podatke (npr. pojedinosti o vozačkoj dozvoli)
• Podatke koji omogućuju stvaranje profila (npr. demografski podaci, podaci o zaposlenju, kontakti podaci.)
• Podatke koji se odnose na vozila i druge Yamahine proizvode i usluge, uključujući i servisne usluge
• Informacije o odabranim (preferiranim) načinima komunikacije

• Informacije o komunikaciji u vezi Yamaha proizvoda, uključujući marketinšku komunikaciju
• Informacije o financiranju, plaćanjima itd.
• Informacije nužne za ugovaranje police osiguranja (npr. prometne nesreće, provođenje jamstva i jamstvenih zahtjeva).

 • Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obrađivati:

• ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
• ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama
• ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodimo kao voditelj obrade osobnih podataka ili treća strana
• ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanoj fakturi).

 • Za koje svrhe obrađujemo vaše osobne podatke?

Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim svrhama. Svrhe u koje prikupljamo osobne podatke su:

         - odgovor na  Vaše upite,

         - provođenje narudžbe koju ste nam dali i sklapanje ugovora

         - unapređenje iskustva posjete neke od naših web-stranica ili portala,

         - unapređenje proizvoda i usluga općenito, ponuda usluga ili aplikacija,

         - marketinške kampanje s ciljem dostave podataka o poslovanju,

 • Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa važećim propisima. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane fakture), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare).

Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

 • Na koji način štitimo vaše osobne podatke?

Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom.

Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka:
• povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja
• dostupnost: osigurat ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno.

Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, praćenje, pregled i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima itd.

 • Tko mogu biti primatelji Vaših osobnih podatka?

Ovisno o namjenama za koje obrađujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

a) Naši poslovni partneri: od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka:

• članovi naše ovlaštene prodajne i servisne mreže s kojima ste bili u kontaktu

• agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije i pružatelji usluga ( Google, Facebook) za slanje e-pošte; samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga, adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Google AdWords; identifikacijski podatak o kolačiću za namjene analiziranja u programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatak o kolačiću (cookie) za namjene remarketinga; adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Facebook Custom Audiences): koji nam pomažu provoditi i analizirati učinkovitost naših kampanja i promotivnih aktivnosti
• Yamahini pružatelji usluga: tvrtke koje pružaju usluge za Yamahu ili u ime tvrtke Yamaha (na primjer, vanjski pružatelji IT usluga, računovodstveni servisi, odvjetnička društva itd.)
b) Ostale treće strane:
• kada to zahtijeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite interesa voditelj obrade ili ispitanika
• na zahtjev nadležnih tijela, na temelju sudske odluke, u slučaju pravnih postupaka, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela itd.
• provjere ili kontrole sukladnosti s Yamahinim pravilima i ugovorima
• zaštita prava, imovine ili sigurnosti voditelja obrade i/ili Yamahe i/ili njenih klijenata
• u slučaju statusnih promjena, prijenosa poslovanja

Primatelji osobnih podataka ne smiju obrađivati osobne podatke osim za svrhe za koje su isti prikupljeni.

 • Koje su vaše mogućnosti i prava u vezi s dostavljenim osobnim podacima?

Želimo biti što transparentniji pa vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo vaše osobne podatke.

• Vi birate, kako želite da vam se obraćamo – npr. kojim kanalima (na primjer, e-pošta, pošta, telefon...). Trudit ćemo se poštivati vaše želje, no imajte na umu da se sva komunikacija ne odvija na svim kanalima.
• Vaši osobni podaci – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka (pogledajte Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?) kako biste saznali koje vaše osobne podatke imamo u bazi i iz kojih smo ih izvora dobili. Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima kao i pravo na ispravak svojih osobnih podataka

Imate pravo na zaprimiti osobne podatke koje ste nam proslijedili, u najčešće upotrebljavanom strukturiranom strojno čitljivom obliku, kao i pravo prnijeti osobne podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.
 ako u osobnim podacima nađete pogrešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili točni,

• Vaša ograničenja – možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka (na primjer, dok se provjerava točnost vaših osobnih podataka)
• Vaši prigovori – također se možete usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga i protiviti se samo automatskoj obradi, uključujući stvaranju profila.

Suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da se obratite našoj osobi za kontakt zaduženoj za pitanja o zaštiti podataka (pogledajte Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?). Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o vama (osim u određenim slučajevima, na primjer, za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno prema zakonu). Također se imate pravo žaliti nadzornom tijelu.

 • Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?

Na raspolaganju vam je osoba za kontakt koja će se baviti vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s vašim osobnim podacima (i njihovom obradom) i ostvarivanjem vaših prava.Pišite nam na gdpr@yamaha-motor.hr

Radi pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima možemo od vas zatražiti dodatne podatke, a djelovanje možemo samo odbiti ako se dokaže da vas ne možemo pouzdano identificirati.

 • Kako mogu opozvati suglasnost?

Suglasnost se može otkazati pisanom izjavom ili porukom koju nam možete poslati e-poštom na adresu gdpr@yamaha-motor.hrhr  ili poštom na adresu TM Zagreb d.o.o, Susedsko polje 53, 10000 Zagreb, Hrvatska

Odbijanje pristanka na obradu osobnih podataka ne nosi sa sobom negativne posljedice ili sankcije. Međutim, postoji mogućnost da u slučaju uskrate privole za obradu osobnih podataka nećemo moći pružiti korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe osobnih podataka (npr. testne vožnje ili prilagođena komunikacija).

 • Zašto je korisna izrada profila za prilagođenu komunikaciju i informiranje?

Određene informacije (kao što su, ali ne ograničavajući se na model i starost vozila) koriste se za procjenu ili ocjenu sadržaja koji bi vam mogao biti najzanimljiviji i najkorisniji. Na taj način želimo povećati mogućnosti da vas upoznamo s najrelevantnijim vozilima, proizvodima ili uslugama. U tu svrhu pojedinci se mogu svrstati u različite skupine (profile) s kojima komuniciramo drugačije, odnosno prilagođeno (individualizirano). To znači da različite skupine (profili) pojedinaca primaju marketinške poruke s različitim sadržajem, uključujući uvjete kupnje (npr. popusti ili uvjeti plaćanja). Pri razvrstavanju pojedinaca u grupe (profili) možemo pratiti, bilježiti i upotrebljavati i odgovore pojedinca na marketinške poruke, npr. otvaranje e-pošte, otvaranje poveznica, vrijeme koje pojedinac provede na određenom web-mjestu i sl.